جستجوي سايت

09122648850 026-34467789

نصب دکمه استارت خودرو | دکمه استارت ماشین کرج و تهران
نصب دکمه استارت خودرو دستگاه کیلس استارتر اتومبیل با داشتن دو عدد ریموت .پس از نصب این دستگاه شما احتیاج به داشتن سوییچ ندارید وبا نزدیک شدن ریموت به فاصله یک متری درب راننده اجازه استارت به اتومبیل را میدهد. امنیت اتومبیل شما با کیلس تضمین مش ...