طول و عرض جغرافیایی چیست؟

09122648850 026-34467789

گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/09/17 - 09:04 كد :6
طول و عرض جغرافیایی چیست؟
مصرف کنندگان ردیاب خودرو غالبا با واژه هایی مانند طول و عرض جغرافیایی خودرو برخورد مینمایند , که لازم است در این قسمت توضیح مختصری در مورد این واژه ها داده شود.
جهت شناسایی و مشخص نمودن هر نقطه بر روی کره زمین , قرار دادهایی تعیین گردیده  است که باعث میشود کره زمین با دو عدد ( طول و عرض جغرافیایی ) تقسیم وشناسایی می شود.
 
این اعداد بصورت خلاصه طول و عرض جغرافیایی گفته میشود که بر اساس درجه و یا رادیان قابل نمایش میباشد. ( در تقسیم بندیهای مشابه به درجه – دقیقه ) نیز مشخص میگردند.
 
خط استوا کره زمین را به دو قسمت شمالی وجنوبی تقسیم میکند و همینطور یک خط فرضی که از نصف النهار گرینویچ عبور میکند و به سمت شمال و جنوب کشیده میشود کره زمین را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میکند.
 
وقتی همزمان این دو خط در کره زمین فرض گردد زمین به چهار قسمت تقسیم میشود.
 
همانطور که در تصویر زیر کاملا مشخص می باشد زمین در طول جغرافیایی از 180 درجه تا -180 درجه (شرقی و غربی ) و در عرض جغرافیایی از 90 درجه شمالی تا 90 درجه جنوبی تقسیم شده است.
 
ایران در عرض جغرافیایی شمالی و طول جغرافیایی شرقی قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
 
در خروجی پروتکل NMEA و یا برخی ردیاب ها این خروجی بصورت  زیر ارسال میشود.
 
 
طول جغرافیایی DDDMM.mmmmm
عرض جغرافیایی DDMM.mmmmm
 
		3239.7850,N,05139.7561,E
در صورتیکه که شما یک کاربر نیمه حرفه ای در استفاده از  GPS یا خروجی باشید حتما متوجه شده اید که ماژولهای GPS در خروجی خود تحت پروتکل NMEA اطلاعات نقاط دریافتی را بصورت درجه – دقیقه ارسال میکند که لازم است جهت استفاده در نقشه های گوگل در حالت پیش فرض به درجه تغییر کند.
 
طول و عرض جغرافیایی از دو قسمت تشکیل شده است:
 
درجه که با DDD مشخص شده است
دقیقه که عبارت است دو رقم بعدی و قسمت اعشاری: MM.mmmmm
هر درجه تشکیل شده است از 60 دقیقه ( دقیقه متفاوت از بحث دقیقه با مشخصه زمان میباشد.)
 
جهت تبدیل دقیقه به درجه بصورت زیر عمل میکنیم:
 
مثال: 05139.7561               051 درجه میباشد  و  39.7561 دقیقه میباشد که برای تبدیل به درجه لازم است این عدد تقسیم بر 60 شود.
 
که به عبارتی میشود:          662601./
 
و حاصل میشود: 51.662601 درجه
 
که میتوانید با تبدیل هر دو عدد و قرار دادن اون در لینک گوگل به راحتی موقعیت مورد نظر را مشاهده نمایید.