دزدگیر خودرو

09122648850 026-34467789

مدتی است که ثابت شده دزدگیر های رایج تقریبا به سادگی خنثی میشوند این دستگاه به دلیل کوچکی ونوع جاسازی قابل رویت وخنسی کردن نیست 
 

نقشه محل