دزدگیر خودرو | نصب دزدگیر ماشین در کرج

09122648850 026-34467789

دزدگیر خودرو

مدتی است که ثابت شده دزدگیر های رایج تقریبا به سادگی خنثی میشوند این دستگاه به دلیل کوچکی ونوع جاسازی قابل رویت و خنثی کردن نیست. امنیت خودرو شما با این دستگاه به راحتی تامین میشود و حتی پس از سرقت خودرو امکان رهگیری مسیر پیموده شده توسط سارق وجود دارد.